De regie nemen over jouw leven, nu en straks.

Enzo levenstestament

Levenstestament

Stel dat je door ziekte, ouderdom of een ongeluk niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Je bent ‘wilsonbekwaam’ geworden. Dan is een levenstestament belangrijk. Het is een notariële akte met jouw wilsbeschikking. Hierin staat wie er namens jou mag beslissen en handelen als je dat zelf niet meer kan. Je geeft dus een volmacht aan iemand en legt medische- en financiële zaken hierin vast. Dit zorgt ervoor dat het leven, hoe moeilijk ook, door kan gaan voor jezelf en de mensen om je heen.

Geen verantwoording afleggen aan de kantonrechter

Zonder levenstestament bepaalt de wet dat jouw naasten naar de kantonrechter moeten om bewind aan te vragen. Dat duurt minimaal zes maanden maar vaak langer. Daarbij moet je, na toewijzing van het bewind, ook jaarlijks rekenschap en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Je naasten moeten alle bonnen en facturen laten zien en overleggen. Bij uitgaven vanaf €1500 moet elke keer toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter. Je snapt dat dit weer maanden kan duren. Het is kostbare tijd, tijd die je vaak niet hebt in een moeilijke tijd. Het is vervelend, frustrerend, beperkend en je komt er nooit meer vanaf. Elk jaar en bij elke uitgave komt dit terug.

Laat het leven doorgaan, voor jezelf en voor je naasten

Het hebben van een levenstestament maakt dat het leven zowel voor jezelf als de mensen om je heen niet stil komt te staan, maar door gaat. Het scheelt veel kostbare tijd en juridisch gedoe. Jij hebt daarover nu de regie door het vandaag te regelen. Niet de rechter maar jijzelf bepaalt met een levenstestament wie er over jou beslist en wat ze wel en niet mogen doen als jij dat niet meer kan.

Voordelen van een levenstestament

 • jij bepaalt wat er gebeurt en niet de kantonrechter
 • bespaart juridische kosten, kostbare tijd en geregel
 • maakt schenken aan kinderen/kleinkinderen mogelijk
 • voorkomt misbruik
 • beschermt naasten en geeft houvast en duidelijkheid

Geef het niet uit handen, regel het vandaag

Een levenstestament mag heel uitgebreid zijn om allerlei zaken tot in detail te regelen of beperkt zich tot een aantal zaken. Samen bespreken wij wat je wilt.

1. Financiële zaken

Denk aan bankzaken, verzekeringen, contacten met instanties en de belastingen. Maar ook de verkoop van een woonhuis. Want als je permanent naar een zorginstelling moet of naar een seniorenflat wilt verhuizen kan verkoop nodig zijn. Bij een gezamenlijk woonhuis is dan een volmacht nodig voor de verkoop. Is die er niet dan moet je bewind aanvragenbij de rechter en ben je weer minimaal 6 maanden verder. Zo kan een levenstestament veel vertraging en geregel voorkomen.

 

 • verkoop eigen huis & inboedel
 • schenkingen kinderen/kleinkinderen
 • beleggingen & eigen vermogen
 • zorg van huisdieren
 • wachtwoorden en (mail)accounts

2. Medische zaken

Zonder volmacht mag de dokter niet alle medische informatie delen met jouw naasten vanwege privacy/ medisch geheim. Met een medische volmacht mag dit wel en kunnen zij op basis van alle informatie beslissingen voor jou nemen als jij dat zelf niet meer kan. Zaken als behandelingen, reanimatie en euthanasie en/of orgaandonatie kun je ook hierin opnemen, maar dat hoeft niet. Deze wilsverklaringen kun je ook apart in jouw medisch dossier stoppen. Het belangrijkste is om een gevolmachtigde aan te wijzen. 

 

 • beslissingen over medisch handelen 

 • medische wilsverklaringen

 • het levenseinde

 • inschakelen van stervensbegeleiding

3. Vermogen schenken aan kinderen 

Belangrijk is het opnemen van schenkingen aan kinderen en/of kleinkinderen. Doe je dat niet dan is schenken bij leven, als je wilsonbekwaam bent, vrijwel niet mogelijk. Zo kan het gebeuren dat, door bijvoorbeeld de verkoop van een huis, er veel geld op de bank staat.

Als je vermogen op de bank hebt gaat hiervan een groot deel naar de eigen bijdrage in de zorg en/of naar de belastingdienst. Dat geld geef je liever aan geliefden als je het zelf niet nodig hebt.

Toch mag dat niet als je het niet hebt vastgelegd en wilsonbekwaam bent. De toestemming van de kantonrechter is noodzakelijk en een partner mag dit niet alleen doen. Het geld staat dan als het ware vast op de bank. Dit voorkom je door het op te nemen in een levenstestament.

4. Een gevolmachtigde aanwijzen 

De persoon die jij een volmacht geeft kan namens jou beslissingen nemen over belangrijke zaken als je dat zelf niet meer kunt. Zo’n volmacht geef je alleen aan iemand die je vertrouwt. Vaak een partner, of kinderen.

Maar een partner kan overlijden en niet iedereen heeft kinderen. Of je wilt deze verantwoordelijkheid niet bij de kinderen neerleggen. Bedenk dat het ook een vriend of vriendin mag zijn of kies voor een externe professional. 

Werkwijze in vogelvlucht

 • we maken een afspraak bij je thuis, vrijblijvend en kosteloos
 • samen bespreken we jouw/jullie situatie, doelen, wensen en vragen
 • hierna krijg je direct een prijsopgave, jij bepaalt of je verder gaat en hoe
 • ons gesprek koppel ik terug in een helder en leesbaar rapport
 • je ontvangt de conceptakte(s) die we bespreken
 • er wordt een afspraak gemaakt bij de notaris om de definitieve aktes te tekenen
 • ook achteraf ben ik altijd bereikbaar voor vragen

Ik sta voor je klaar, kennismaken kost niets!

Maak nu een afspraak, dan kom ik kosteloos bij je langs. In ongeveer anderhalf uur bespreken we jouw persoonlijke situatie en wensen. Daarna stuur ik een prijsopgave. Dat is een totaalprijs, inclusief notaris, aktes en advies. Dus nooit verrassingen of extra kosten achteraf.